Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning Mån V 41 - 2014-10-13
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Träning
Träning på Bergshamraskolan, mån V 41
Börjar: 2014-10-13 06:00 PM
Slutar: 2014-10-13 08:00 PM

Timme ett: Dusack, garder (fortsättning) samt ett försvar.

Timme två: Rapir-sparring

En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.
Reference URL's