Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-10-25
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-10-25 10:00 AM
Ends: 2014-10-25 12:00 AM

Träning

Fäktningsträning i Bergshamraskolans gymnastiksal.

För tillgång till en karta som visar var ingången till gymnastiksalen finns, klicka här.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.
Reference URL's