Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-10-22 - Wednesday, 22nd October, 2014
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Date: Wednesday, 22nd October, 2014

Träning - 2014-10-22

Starts: 2014-10-22 06:00 PM
Ends: 2014-10-22 08:00 PM

Träning

Långsvärd- och dusackträning i Bergshamraskolans gymnastiksal.

Vi kommer att inleda med dusack, primära garder.
Sedan blir det långsvärd.

En Karta till gymnastiksalen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.


Skriv ett svar om ni behöver låneutrustning
I'll need a feder, for the last time...
Hello Marco
I would like to have either the Pavel or a feder for this training
Aaaand so much for that. I'm stuck with studies so I'll relinquish the feder.
Reference URL's