Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-11-05 - Wednesday, 5th November, 2014
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Långsvärd- och dusackträning i Bergshamraskolans gymnastiksal.
Starts: 2014-11-05 06:00 PM
Ends: 2014-11-05 08:00 PM

Vi kommer att inleda med dusack, primära garder.
Sedan blir det långsvärd.

En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

Skriv ett svar för att ange att du behöver låneutrustning.
I would like to borrow a feder
Done!

And to all:
there is the possibility that we'll not be able to go inside,
it shouldn't happen,
but,
just in case,
plan accordingly...
hello Marco
could I also get a feder
Roberto
Hej folks!

Due to some nasty pain in my elbow I will not come today. I hope that I will recover until Saturday to swing the blade again with new strength.
Enjoy today's training!

Best regards,
Stephan
Reference URL's