Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Långsvärdträning i Bergshamraskolans gymnastiksal - 2014-11-19
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-11-19 06:00 PM
Ends: 2014-11-19 08:00 PM

Långsvärdträning i Bergshamraskolans gymnastiksal

Vi kommer att inleda med repetition av förra veckans instruktioner.
Efter det delar vi upp oss i två grupper. För veteranerna, fri sparring med långsvärd eller feder, övriga gruppen kommer att erbjudas mer instruktioner för nybörjare.

En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

Skriv ett svar för att ange att du behöver låneutrustning.

----

We will begin with the repetition of last week's instructions.
After that we split into two groups. For the veterans, free sparring with longsword or feder, the other group will be offered more instructions for beginners.

A map to the gymnasium is available via the following link http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

There is a THANKYOU button below this post.
Click there to indicate that you will attend.

Write a response to indicate that you need to loan equipment.
Hooman would like to borrow a feder..
Cheers!
Homework:
Sidesword, although one of the more sensible explanations of the meyer square on the Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Uic_l1Duh3Q (just have it explained as many times as you want)
Longsword meyer square, cutting false edge ­and true edge in each of the sixteen meyer square cuts: https://www.youtube.com/watch?v=oRkzH-6Z9Xc
I would like to borrow a feder
I would like to borrow a feder!
Need to borrow a longsword
Reference URL's