Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal - 2015-01-12
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2015-01-12 06:00 PM
Ends: 2015-01-12 08:00 PM

Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal

En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

Skriv ett svar för att ange att du behöver låneutrustning.

----

A map to the gymnasium is available via the following link http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

There is a THANKYOU button below this post.
Click it to indicate that you will attend.

Write a response to indicate that you need to loan equipment.
Behöver låna utrustning
Reference URL's