Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning och sparring - 2015-02-07
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2015-02-07 10:00 AM
Ends: 2015-02-07 12:00 PM

Träning och sparring

Långsvärd och Rapir.

Träning och sparring i Bergshamraskolans gymnastiksal
En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk Karta.

Vi kan inte alltid garantera att det finns låneutrustning men chansen ökar om ni svarar i tråden och berättar vilken utrustning ni behöver.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

----------------------------------------------------------------------

Longsword and Rapier.

Training and sparring in the Bergshamra School Gymnasium
A map to the gymnasium is available through the following link Map.

We can not always grantee that there will be loan gear present, but the likelihood increases if you give an answer here saying what gear you need.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.
I'll need to borrow a sword.
I will bring a total of six loan rapiers and equipment for those
I'd like to borrow a feder or longsword please.
Reference URL's