Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2015-02-04
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2015-02-04 06:00 PM
Ends: 2015-02-04 08:00 PM

Träning

Långsvärd.

Träning och sparring i Bergshamraskolans gymnastiksal
En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk Karta.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

Om du behöver låna ett svärd,
berätta det här.

----------------------------------------------------------------------

Longsword.

Training and sparring in the Bergshamra School Gymnasium
A map to the gymnasium is available through the following link Map.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.

If you need a sword,
ask it under here.
I need to borrow a sword.
Scratch previous reply. I would like to borrow two swords please Smile
Would like to borrow a sword!
I need to borrow a sword please.
I would like to borrow a feder
Reference URL's