Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2015-03-09
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2015-03-09 06:00 PM
Ends: 2015-03-09 08:00 PM

Träning

Rapirträning på Bergshamraskolan.

Första timmen kommer vi att fortsätta med Meyers rapir.

För de intresserade kommer vi att ha genomgång av några tekniker för sparring.

Andra timmen kommer vi att sparra.

En Karta till gymnastiksalen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

----------------------------------------------------------------------

Rapier training in the Bergshamra School Gymnasium.

First hour will be Meyer rapier.

For the interested we will look at a few techniques for rapier sparring.

The second hour there will be sparring.

A map to the gymnasium is available through the following link Map.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.
I'll need to borrow a jacket and a sword.
I'll be bringing a colleague. He will need to lend a mask, gorget and a jacket, size XXL+. I have a loan sword for him.
Reference URL's