Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - Wednesday, 8th April, 2015
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Date: Wednesday, 8th April, 2015

Träning

Starts: 2015-04-01 06:00 PM
Ends: 2015-04-01 08:00 PM

Träning

Långsvärd.

Träning och sparring i Bergshamraskolans gymnastiksal
En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk Karta.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

Om du behöver låna ett svärd,
berätta det här.

----------------------------------------------------------------------

Longsword.

Training and sparring in the Bergshamra School Gymnasium
A map to the gymnasium is available through the following link Map.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.

If you need a sword,
ask it under here.
The board has received mail of a newcomer, so bring a feder for her please.
I will bring my gear and hope to try some slow sparring (with addition of some borrowed gloves).
One longsword please
I intend to sparr.
I'll bring a limited supply of loan gear for the weekend, e.g. gloves for Peter Holmström and some other stuff.
I will also bring my sparring gear.
Reference URL's