Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2015-04-29
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Date: 2015-04-29

Träning - 2015-04-29

Långsvärdsträning, Longsword TrainingLångsvärdsträning i Huvudsta.
För information om var det är, använd följande kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/ex1Y7

Observera följande om denna träningsplats:
• Vi kommer inte att ha tillgång till rinnande vatten eller omklädningsrum.
• Är ett öppet gräsfält, utan belysning.

Klicka THANKYOU nedan för att meddela att du kommer att delta.
Om du behöver låneutrustning för detta träningstillfälle, skriv det i ett svar nedan.

----------------------------------------------------------------------

Longsword training in Huvudsta.
For information about where that is, use the following map link: http://kartor.eniro.se/m/ex1Y7

Please observe the following about this training site:
• We won’t have access to running water or dressing rooms.
• Is an open field, without lights.

Click the THANKYOU button below to indicate that You will attend.
Should You require loan gear, please type in a reply below.
Note that marker no. 3, for parking at huvudstafältet is highly unrecommended. It occassionally happens but I'm sure it's not allowed + now theres a lof of heavy machinery there.
Reference URL's