Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Training regulations
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Det träningsreglemente som gäller alla medlemmar i SPIFF är uppdaterat.

Dokumentet kan läsas i sin helhet på denna länk

The SPIFF training regulations are updated. These regulations apply to all members.

The document can be recovered here.
Reference URL's