Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2015-06-08
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2015-06-08 06:00 PM
Ends: 2015-06-08 08:00 PM

Träning

Långsvärds- och rapirträning utomhus vid KTH.

Sommarträning

Första timmen kommer vi att köra teaterfäktning

Andra timmen kommer vi att sparra.

En karta till platsen är tillgänglig via följande länk: Karta.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

----------------------------------------------------------------------

Longsword and rapier training outdoors at KTH.

First hour will be theatrical fencing

The second hour there will be sparring.

A map to the place is available through the following link: Map.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.
Reference URL's