Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2015-10-14
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2015-10-14 06:00 PM
Ends: 2015-10-14 08:00 PM

Träning

Långsvärdsträning i Bergshamraskolans gymnastiksal:

För information om var det är, använd följande kartlänk: karta

Om du behöver låneutrustning för detta träningstillfälle, skriv det i ett svar nedan.
Det finns ingen garanti att klubbens låneutrustning räcker till alla, men chansen ökar om du svarar nedan och meddelar vilken utrustning du behöver.
I enlighet med träningsreglementet har nybörjare förtur till låneutsustning.

Klicka THANKYOU under detta inlägg där för att ange att du kommer att delta.

----------------------------------------------------------------------

Longsword training in the Bergshamra school gymnasium:

For information about where that is, use the following map link: map

If you need to loan equipment for this training session, write it in an answer below.
There is no guarantee that the amount of club loan gear will be sufficient for everyone, but the likelihood increases if You reply below an let us know what gear You require.
In compliance with the training regulations, beginners have priority access to club loan gear.

Click THANKYOU below to indicate that You will attend.
Important message about tomorrows practice: No loanswords will be available! If you have extra longswords, you're encouraged to bring them.

If there aren't enough, we'll also do general excercises for body and balance.
För tillgång till olistat Youtubeklipp på kvällens fäktning, klicka här.
Reference URL's