Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-07-19
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-07-19 10:00 AM
Ends: 2014-07-19 12:00 PM

Träning

Träning vid KTH.

En Karta till platsen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

Svara gärna i tråden om ni behöver låneutrustning.
Reference URL's