Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Rapirträning - 2016-02-29
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2016-02-29 06:00 PM
Ends: 2016-02-29 08:00 PM

Rapirträning

Rapirträning på Bergshamraskolan

Första timmen kommer vi att träna rapir enligt Meyer.

Andra timmen kommer vi att sparra.

En karta till platsen är tillgänglig via följande länk: [http://kartor.eniro.se/m/7jwAF]Karta[/url].

I enlighet med träningsreglementet har nybörjare förtur till klubbens låneutsustning.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

----------------------------------------------------------------------

Rapier training at Bergshamraskolan

First hour we will be training rapier according to Meyer.

The second hour there will be sparring.

A map to the placeis available through the following link: [http://kartor.eniro.se/m/7jwAF]Map[/url].

In compliance with the training regulations, beginners have priority access to club loan gear.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.
Reference URL's