Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Långsvärd (påsksparring) utomhus i Huvudsta - 2016-03-26
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Date: 2016-03-26

Långsvärd (påsksparring) utomhus i Huvudsta

Långsvärdsträning

10:00-12:00 (eller längre, finns inga tider för oss att hålla utomhus)
Långsvärdsträning/sparring i Huvudsta: http://kartor.eniro.se/m/8Yx6u
Ingen garanti på låneutrustning denna gång.

Klicka THANKYOU under detta inlägg där för att ange att du kommer att delta.

----------------------------------------------------------------------
Longsword practice
Longsword training in Huvudsta: http://kartor.eniro.se/m/8Yx6u

No guarantee for loan equipment this time

Click THANKYOU below to indicate that You will attend.
I'll be there. I've no feder tho, only longsword
Thats fine
Reference URL's