Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Rapirträning - 2016-05-09
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2016-05-09 06:00 PM
Ends: 2016-05-09 08:00 PM

Rapirträning

Rapirträning på Bergshamraskolan

Första timmen kommer vi att träna på att hålla ordning på andra fäktare.

Andra timmen kommer vi att sparra.

En karta till platsen är tillgänglig via följande länk: [http://kartor.eniro.se/m/7jwAF]Karta[/url].

I enlighet med träningsreglementet har nybörjare förtur till klubbens låneutsustning.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

----------------------------------------------------------------------

Rapier training at Bergshamraskolan

First hour we will be practising to supervise fencing.

The second hour there will be sparring.

A map to the place is available through the following link: [http://kartor.eniro.se/m/7jwAF]Map[/url].

In compliance with the training regulations, beginners have priority access to club loan gear.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.
Reference URL's