Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-07-28
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-07-28 06:00 PM
Ends: 2014-07-28 08:00 PM

Träning

Träning vid KTH.

En Karta till platsen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

Svara gärna i tråden om ni behöver låneutrustning.
Jag ska bli bättre på att lägga upp träningarna i tid......
Reference URL's