Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Långsvärdsträning / Longsword training - 2014-07-30
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-07-30 06:00 PM
Ends: 2014-07-30 08:00 PM

Långsvärdsträning / Longsword training

Långsvärdsträning vid KTH.

En Karta till platsen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
Logga in och tryck på den om ni tänker komma.


Longsword training at KTH.

A Map to the location.

There is a button below that says "THANKYOU". Please log in and press this button if you are to participate.
Reference URL's