Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning och sparring - 2016-07-18
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2016-07-18 06:00 PM
Ends: 2016-07-18 08:00 PM

Träning och sparring

Långsvärd och Rapir.

Träning och sparring utomhus vid KTH.
En karta till platsen är tillgänglig via följande länk: Karta

Vi kan inte alltid garantera att det finns låneutrustning men chansen ökar om ni svarar i tråden och berättar vilken utrustning ni behöver.

Vi har begränsat med utlångingsutrustning för rapir den här träningen.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

----------------------------------------------------------------------

Longsword and Rapier.

Training and sparring outdoors at KTH
A map to the place is available through the following link: Map.

We can not always grantee that there will be loan gear present, but the likelihood increases if you give an answer here saying what gear you need.

There will be limited loan gear this training.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.
Reference URL's