Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-09-17
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-09-17 06:00 PM
Ends: 2014-09-17 08:00 PM

Träning

Långsvärd- och dusackträning i Bergshamraskolans gymnastiksal.

Vi kommer att inleda med dusack, första garden och första attackenupprepade attacker och olika hugg.
Sedan blir det långsvärd.

En Karta till gymnastiksalen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.


Skriv ett svar om ni behöver låneutrustning
Tyvärr bortrest
I would like to borrow a feder
I want to borrow one also.

By the way, do you wish for me to bring the camera and possibly a stand?
Reference URL's