Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-10-06
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-10-06 06:00 PM
Ends: 2014-10-06 08:00 PM

Träning

Träning på Bergshamraskolan.

Timme ett blir det dusack, primära garder.

Timme två blir det rapir-sparring

En Karta till gymnastiksalen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.

Svara gärna i tråden om ni behöver låneutrustning.
I will bring gear to spar.
(Matt 12:30)
Reference URL's