Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Full Version: Träning - 2014-10-01
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Starts: 2014-10-01 06:00 PM
Ends: 2014-10-01 08:00 PM

Träning

Långsvärd- och dusackträning i Bergshamraskolans gymnastiksal.

Vi kommer att inleda med dusack, hugg med falska eggen och en första fint.
Sedan blir det långsvärd.

En Karta till gymnastiksalen.

Det finns en knapp under denna post som det står "THANKYOU" på.
tryck gärna på den om ni tänker komma.


Skriv ett svar om ni behöver låneutrustning
Tyvärr kommer jag inte kunna delta. Roberto kommer att ha med sig låne-dussackerna.
Ill be there and will need Feder :-)
Reference URL's