Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning  (SPIFF)
Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal - 2015-01-12 - Printable Version

+- Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF) (http://forum.spiffaktning.se)
+-- Forum: Kalender / Calendar (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Forum: Klubbkalender / Club Calendar (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Thread: Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal - 2015-01-12 (/showthread.php?tid=197)Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal - 2015-01-12 - Jens Gunnarsson - 2015-01-12 01:36 PM

Starts: 2015-01-12 06:00 PM
Ends: 2015-01-12 08:00 PM

Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal

En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

Skriv ett svar för att ange att du behöver låneutrustning.

----

A map to the gymnasium is available via the following link http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

There is a THANKYOU button below this post.
Click it to indicate that you will attend.

Write a response to indicate that you need to loan equipment.


RE: Rapirträning i Bergshamraskolans gymnastiksal - 2015-01-12 - Peter Holmström - 2015-01-12 03:51 PM

Behöver låna utrustning