Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning  (SPIFF)
Training and Sparring - 2015-01-17 - Printable Version

+- Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF) (http://forum.spiffaktning.se)
+-- Forum: Kalender / Calendar (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Forum: Klubbkalender / Club Calendar (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Thread: Training and Sparring - 2015-01-17 (/showthread.php?tid=201)Training and Sparring - 2015-01-17 - Jens Gunnarsson - 2015-01-13 03:21 PM

Träning och sparring i Bergshamraskolans gymnastiksal
En karta till gymnastiksalen är tillgänglig via följande länk http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

Det finns en THANKYOU-knapp under detta inlägg.
Klicka där för att ange att du kommer att delta.

----------------------------------------------------------------------

Training and sparring in the Bergshamra School Gymnasium
A map to the gymnasium is available through the following link http://kartor.eniro.se/m/edp2n.

There is a THANKYOU-button below this post.
Click it to indicate that you will attend.


RE: Training and Sparring - 2015-01-17 - Jens Gunnarsson - 2015-01-16 11:30 AM

No one has communicated any need for borrowing equipment so far.
Since it is likely that not all newcomers can type replies in the calendar I'll bring some loan equipment anyway, just in case.

This Saturday an exception. I usually don't have access to the SPIFF loan equipment.


RE: Training and Sparring - 2015-01-17 - Peter Holmström - 2015-01-16 11:57 AM

I need to borrow a longsword/feder.


RE: Training and Sparring - 2015-01-17 - Jens Gunnarsson - 2015-01-17 03:09 PM

Någon av oss kan ha glömt en tyg-kasse som är märkt SVEROK?
Den ligger nu i klubbens Feder-väska.

Someone of us may have forgotten as cloth bag that is labeled SVEROK? This is now in the club Feder-bag.