Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning  (SPIFF)
Träning - 2015-04-22 - Printable Version

+- Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF) (http://forum.spiffaktning.se)
+-- Forum: Kalender / Calendar (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Forum: Klubbkalender / Club Calendar (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Thread: Träning - 2015-04-22 (/showthread.php?tid=254)Träning - 2015-04-22 - forumadmin - 2015-04-16 03:59 PM

Starts: 2015-04-22 06:00 PM
Ends: 2015-04-22 08:00 PM

Långsvärdsträning, Longsword Training

Långsvärdsträning i Huvudsta.
För information om var det är, använd följande kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/nw5d6.

Observera följande om denna träningsplats:
• Vi kommer inte att ha tillgång till rinnande vatten eller omklädningsrum.
• Den har belysning och är inhägnad.

Klicka THANKYOU nedan för att meddela att du kommer att delta.
Om du behöver låneutrustning för detta träningstillfälle, skriv det i ett svar nedan.

----------------------------------------------------------------------

Longsword training in Huvudsta.
For information about where that is, use the following map link: http://kartor.eniro.se/m/nw5d6.

Please observe the following about this training site:
• We won’t have access to running water or dressing rooms.
• It has lighting and is fenced.

Click the THANKYOU button below to indicate that You will attend.
Should You require loan gear, please type in a reply below.


RE: Träning - 2015-04-22 - Peter Holmström - 2015-04-21 07:52 PM

I just realized I have sparring abstinence.. Could I perhaps borrow a pair of gloves/gauntlets from someone for tomorrows training?


RE: Träning - 2015-04-22 - Jelers - 2015-04-21 11:54 PM

Well...my plate gloves are FUBAR but maybe I can lend my Red Dragons between sessions...Or jens can bring his again.


RE: Träning - 2015-04-22 - Jens Gunnarsson - 2015-04-22 01:51 PM

(2014-10-20 03:24 PM)Jens Gunnarsson Wrote:  Detta är mer en principfråga än en följd av någon händelse. Alla är helt enkelt inte lika generösa som Serge. Några av oss har lånat ut vår utrustning för att hjälpa nybörjare att komma igång någon enstaka gång, men jag tycker inte att det är en bra princip att sätta i system, dvs. att samma medlemmar alltid ska förse klubben med låneutsustning. Det var inte specifikt combat-rullningarna jag tänkte på. De syntes knappt efteråt.
I princip tycker jag att medlemmar bör ha sitt eget kroppsskydd för långsvärdssparring, dels av följande skäl:
  • Hygien
  • För hård sparring är det viktigt att kroppsskydd har rätt passform
  • Eventuella materielkostnader bärs av utlånaren, därav måste det vara frivilligt att låna ut något
-------------------------------------------------------

This is more a matter of principle than a consequence of any event. All are simply not as generous as Serge. Some of us have lent our equipment to help beginners get started occasionally, but I do not think it is a good principle to put into system, i.e. that the same members always should provide the club with loan gear. It was not specifically the combat rolls I was thinking of. They were barely noticeable afterwards.
In principle, I think the members should have their own body armor for longsword sparring, and for the following reasons:
  • Hygiene
  • When hard sparring is body armor with the right fit is important
  • Any material costs are borne by the lender, hence it must be voluntary to lend anyRE: Träning - 2015-04-22 - Jelers - 2015-04-22 03:53 PM

Well, I guess pasting that is as fast as typing "no"