Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning  (SPIFF)
ÅRSMÖTE SPIFF 2017 - Printable Version

+- Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF) (http://forum.spiffaktning.se)
+-- Forum: Klubben / The Club (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Styrelsen / The Board (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: ÅRSMÖTE SPIFF 2017 (/showthread.php?tid=453)ÅRSMÖTE SPIFF 2017 - Yulia - 2017-02-11 11:56 PM

ÅRSMÖTE SPIFF 2017

Datum: Söndagen den 26:e Februari, 2017-02-26

Tid: Mötet startar 14:00, samling 13:45. Medlemmar som ej kommer I tid kan inte garanteras rösträtt.

Plats: Wiboms väg 10, T-bana Västra Skogen. Efter uppgången, följvägen rakt fram mot Granbackaskolan. Fortsätt förbi tills vägen öppnar sig åt vänster. Följ husen på höger sida tills du når det 5:e. Länk till google maps: https://goo.gl/maps/fF8i84yLdm92

Styrelsen tar emot motioner och förslag till dagordningen fram till den 9:e februari.


YEARLY MEETING SPIFF 2017

Date: Sunday the 26th of February, 2017-02-26

Time: the meeting starts 14:00, we gather at 13:45. Members who are not in time are not guaranteed the right to vote.

Place: Wiboms väg 10, T-bana Västra Skogen. After the exit, head straight out towards granbackaskolan. Walk past the school and the houses on your left side until you reach a wide street on the left side. Follow the houses on the right-hand side until you reach the 5th house. Link to google maps: https://goo.gl/maps/fF8i84yLdm92

The board will take propositions by mail until the 9th of February.